Рекомендації по застосуванню

Новини компанії
13 листопада
«Кримський Титан» отримав перші результати від вкладених інвестицій

За 9 місяці 2012 року підприємство реалізувало сірчаної кислоти майже в 35 разів більше ніж за аналогічний період минулого року.
13 листопада
Європа виштовхує Єврохім за борт

Європейська комісія ввела антидемпінгове мито в розмірі 32,82 євро за тонну на ввезення аміачної селітри російською компанією Єврохім.
13 листопада
Фірташ росте на добривах

На FOB, Чорне море, збільшилася вартість аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

усі новини »

Особливості ефективного удобрення

Система ефективного удобрення сільсько-господарстких культур - одна з основних складових технологічного забезпечення вирощування, активно сприяюча підвищенню родючості грунтів. Обов'язковим елементом ефективного удобрення культур є внесення основних добрив під відповідний обробіток грунту, який проводиться восени. При основному удобренню слід враховувати:
  • відповідне співвідношення основних елементів в вирощуванній культурі та грунту;
  • дія фосфорних добрив, яка знаходиться у прямій залежності від рівномірності в одному шару грунту, а також забезпечення рослин іншими елементами живлення, особливо калієм та азотом.
Основне удобрення використовується культурами протягом усього вегетаційного періоду, воно має великий ефект на якість та кількість урожаю. Дослідження показують, що в цих умовах ефективність добрив при веснянному внесенні знижуються у півтора рази. Таке основне весняне удобрення не може забезпечити оптимальну продуктивність культур. Основне удобрення під осінній обробіток грунту практично знімає негативну дію хлору на рослини. Найбільш доцільно основне удобрення забезпечувати сумішами мінеральних добрив (ТУКОСУМІШАМИ), які по вартості елементів живлення та їх внесення перевищують вартість окремо завезених та внесених простих добрив.

Основні переваги тукосумішей
  • виготовляються з висококонцентрованих добрив, містять елементи живлення у легкодоступній формі, екологічно безпечні, мають добрі хімічні та фізичні властивості;
  • широкий вибір співвідношень NPK дозволяє забезпечити оптимальне живлення в залежності від властивостей грунту, особливостей культури, запланованого врожаю;
  • засвоюваність фосфору майже у два рази вища, порівняно з суперфосфатом, а в цілому основних елементів на 20-30% порівняно з відповідними нітроамофосками;
  • вартість одиниці діючої речовини в тукосумішах на 25% дешевше, порівняно з односторонніми добривами;
  • витрати на транспортування, зберігання та внесення тукосумішей в порівнянні з простими добривами, зменшуються у 2 рази;
  • загальна економія коштів при використанні ту косу м і шей може складати до 40-50%.

Соя ввійшла до десятки найпоширеніших культур у нашій країні. Завдяки культурі сої відкривається перспектива оздоровлення грунтів, виснажених надмірним вирощу¬ванням соняшника і отримання кращого попередника під озимі культури. На Україні є сприятливі кліматичні умови для вирощування сої. Завдяки високій якості зерна та вегетативній масі, соя є однією з головних білково-олійних культур у світі. Вона знаходить своє призначення в тваринництві, харчовій промисловості. Задля підвищеної врожайності даної культури рекомендується використання помірних доз органічних добрив (20-30 т/га) та мінеральних добрив.

Кукурудза сама древня хлібна рослина Землі. Одна з найбільш популярних зернових культур, що вирощується на великих площах. За біологічними потенціалом, рівнем продуктивності, кормовими властивостями переважає пшеницю, ячмінь та інші зернові культури. Кукурудза є цінною сировиною харчової та переробної промис¬ловості. Для отримання високих врожаїв зерна на рівні 60-70 ц/га виноситься з гектару 150-170 кг азоту, 50-60 кг фосфору та 150-190 кг калію. Кукурудза добре засвоює елементи живлення мінеральних добрив.
Серед зернових культур провідне місце займає озима пшениця. Для хорошої врожайності даної сільгоспкультури важливим є вчасне внесення макро- та мікродобрив. Найкраще озима пшениця реагує на азот та фосфор, що значно підвищують рівень врожаю та якість культури. На одну тону зерна озима пшениця споживає з грунту 25-35 кг азоту, 19-30 кг фосфору та 15-20 кг калію. До 30% азоту та 90% фосфору і калії слід вносити під основний обробіток гранту. Інші добрива вносяться при посіві та при підживлені.

Соняшник - провідна олійна культура в Україні, яка порівняно з іншими дає найбільше олії з одиниці площі. Соняшник вибагливий до поживних речовин. Основне внесення мінеральних добрив бажано проводити восени, весняне удобрення необхідно застосовувати на глибину 11-15 см. При врожаї насіння 21 ц/га соняшник на 1 га спо¬живає: азоту -120, фосфору - 45, калію - 235 кг .Найбільш родючі ґрунти для вирощування соняшнику - чорноземи звичайні, чорноземи типові, лучні, опідзолені, темно-сірі ґрунти та інші.Цукровий буряк
- найважливіша на Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості. Україна стала основним районом виробництва цукру, завдяки корисним і ґрунтовим умовам. Для забезпечення високих врожаїв цукрового буряку, дотримуючись традиційних технологій удобрення, в грунт вносять азотні та фосфорні добрива, відповідно по 40 і 60 кг діючої речовини на гектар, їх внесення забезпечує підвищення урожайності цукрового буряку на 18%.


Ячмінь
- важлива харчова, кормова та технічна культура. Він дуже вимогливий до умов живлення, це пояснюється слаборозвиненою кореневою системою та коротким періодом вегетації. Більшу половину поживних елементів рослина поглинає до колосіння. Ячмінь добре реагує на застосування мінеральних та органічних добрив. Більша частина добрив вноситься під основний обробіток грунту, ефективним є повне (N:P:K=1:1:1) або азотно-фосфорне припосівне удобрення.simple complex

© 2018. При використанні матеріалів сайту гіпер-посилання на uptorg.com.ua обов'язкове.